HEINÄPÄIVÄ

Etusivu
Tuotteet ja tilaus
Rehuanalyysi
Rehukasvit

 

Rehuanalyysi

Ruokinnan asianmukainen suunnittelu alkaa hevosen perustarpeiden selvittämisellä. Tärkeimmät muuttujat ovat hevosen koko, rasitus ja kehitysvaihe.

Painon likimääräinen määrittäminen käy päinsä mittanauhan avulla. Rasitustason arviointi onnistuu vertaamalla hevosen aktiivisuutta ruokintasuunnitelmien luokitteluihin. Kehitysvaiheella taas tarkoitetaan sitä, onko se kasvava vai täysikasvuinen vai onko hevonen kantava tai imettävä.

Kaksi ensimmäistä luokittelua vaikuttaa ennen muuta energian tarpeeseen. Kehitysvaihe vaikuttaa energiantarpeen lisäksi myös valkuaistarpeeseen. Lisääntyneeseen energian- ja valkuaisen käyttöön liittyy aina myös lisääntynyt suoja-aineiden eli mineraalien ja vitamiinien tarve.

Rehujen ravintoarvo ja hinnoittelu

Rehujen keskinäisen arvon vertailu voi olla melko konstikasta. Lähtökohtana on kuitenkin aina, että rehusta on tehty analyysi. Sen perusteella on mahdollista suorittaa ainakin seuraavanlaiset vertailut.

 

Esimerkkipaalit:

 

Säilöheinä 200kg paali Kuiva heinä 200 kg paali

 

Kuiva-ainepitoisuus

Paalin sisältämän kuiva-aineen määrä ja hinta on helppo laskea, kun tunnetaan paalin paino ja kuiva- ainepitoisuus.

Tässä on jo mahdollista tarkentaa laskelmaa käyttämällä hyväksi analyysissä ilmenevää D-arvoa, joka ilmoittaa rehun sisältämän sulavan orgaanisen aineen pitoisuuden prosentteina kuiva-aineessa.

 

 

Kuiva-ainepitoisuus 70% , paalin sisältämän kuiva-aineen määrä (200kg/100) x 70 = 140 kg.

Jos 200 kg säilöheinäpaali maksaa 30€, sen kuiva-ainekilon hinnaksi tulee 30€/140kgka = 0.214€/kgka.

 

 

Kuiva-ainepitoisuus keskim. 83%, paalin sisältämän kuiva-aineen määrä (200kg/100 )x 83 = 166 kg .

Jos 200 kg heinää maksaa 40€, sen kuiva-ainekilon hinnaksi tulee 40€/166kgka = 0.241€/kgka

 

Energia

Rehun sisältämän energian määrä ilmoitetaan analyysissä kahdella tavalla, rehuyksikköinä sekä korvausluvun muodossa.

 

Esimerkkinä käytetyn säilöheinän energia-arvo on 0.96 ry/kg ka, jolloin paali sisältää 140*0.96= 134 rehuyksikköä.

 

Esimerkkinä käytetyn heinän ry-arvo on 0.80, jolloin 200 kg heinää sisältää 166*0.80= 133 rehuyksikköä.

 

Korvausluku

Rehuanalyysissä on laskettu valmiiksi rehuarvo myös korvausluvun muodossa. Lopputulosten välinen merkityksetön ero johtuu siitä, että ry-arvo on ilmoitettu kahden ja korvausluku on ilmoitettu yhden desimaalin tarkkuudella.

 

  Säilöheinässämme korvausluku on 1.5 kg/ry, joka tarkoittaa, että yhteen rehuyksikköön tarvitaan 1.5 kg rehua. Tällöin 200 kilon paalissa on 200/1.5 = 133 rehuyksikköä.

 

 

Mikäli haluaa käyttää rehuyksikön sijasta megajouleja (MJ) täytyy käyttää kerrointa 11.7. Määritelmän mukaisesti yksi rehuyksikkö vastaa nimittäin yhtä kiloa hyvälaatuista ilmakuivaa (kuiva-ainepitoisuus 86%) ohraa, jonka muuntokelpoisen energian (ME) määrä on 11.7MJ.

   
Rehuyksikön hinta

Eri rehujen vertailussa päästään selvästi parempaan tulokseen vertaamalla ostettujen rehujen ravintosisältöjen hintoja.

 

Säilöheinän ry:n hinnaksi tulee 30€/134ry = 0.223 €

 

Kuivaheinän ry:n hinnaksi tulee 40€/133 = 0.301 €.

 

Valkuainen on yleensä rehujen arvokkain aineosa.

Raakavalkuaisen määrä ilmoitetaan prosentteina rehun kuiva-aineesta.

Raakavalkuaisen lisäksi analyysissä ilmoitetaan erikseen OIV eli ohutsuolessa imeytyvien aminohappojen määrä kuiva-ainekiloa kohti. OIV:n määrä saadaan laskemalla laajoihin kokeellisiin tutkimuksiin nojautuvien kertoimien avulla korjatut D- ja ry-arvot yhteen.

 

Säilöheinässä on valkuaista analyysin mukaan 9.9% . Säilöheinän valkuaiskilon hinnaksi muodostuu 30€ : ((140kgka : 100) x 9.9 ) = 2.16€

.

Kuivaheinässä on valkuaista analyysin mukaan 10.2%. Heinän valkuaiskilon hinnaksi muodostuu 40€ : ((166kgka : 100) x 10.2) = 2.36€.